شاخص کل 10 هزار واحد رشد کرد/ نفتی ها و خودرویی ها ناجی بازار سرمایه

منبع خبر: دنیای معدن
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع