سیاست وزارت صمت برای واردات خودرو


به گزارش تحریریه، قریب به دوماه از پایان ضرب العجل رئیس جمهور برای واردات خودرو گذشته ولی هنوز وزارت صمت از بازی با آئین نامه واردات خودرو دست بر نداشته است.

این طور که بنظر می رسد وزارت صمت به هیچ وجه دوست ندارد واردات به نحوی درست و اصولی انجام شده و با شروع واردات انحصار خودروسازان داخلی شکسته و نیز کیفیت خودروها افزایش یافته و در کنار آن قیمت خودرو در بازار معقول و منطقی شود.

عطا بهرامی در نقد عملکرد وزارت صمت در مساله واردات خودرو نکاتی را بیان کرده است.

برای مشاهده فیلم با کیفیت بالا در کانال یوتیوب سایت از VPN استفاده کنید.

برای مشاهده فیلم با کیفیت بالا در کانال یوتیوب سایت از VPN استفاده کنید.

پایان/منبع