سقوط آزاد قیمت ها در بازار خودروبررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از کاهش گسترده قیمت ها در بازار خودرو از ابتدای هفته گذشته تا امروز است. – رویداد24 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو در هفته گذشته حاکی از افزایش قیمت برخی از خودرو های پراید و ریزش قیمت برخی دیگر است به طوری که پراید 151 مدل 131 از 184 میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به 185 میلیون تومان رسیده است و پراید 151 مدل 1400 نیز از 179 میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به 177 میلیون تومان رسیده است و مدل 1401 این خودرو نیز از 186 میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به 183 میلیون تومان رسیده است. خودرو های پژو نیز در این مدت ارزان شدند به طوری که پژو 206 تیپ 2 مدل 1399 از 284 میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به 282 میلیون تومان رسیده است. سایر خودرو های پژو نیز در این مدت ارزان شدند به طوری که پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 از 303 میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به 300 میلیون تومان رسیده است و مدل 1400 آن نیز از 294 میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به 292 میلیون تومان رسیده است. خودرو های پژو پارس نیز در این مدت ارزان شدند به طوری که پژو پارس مدل 1400 از 367 میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به 363 میلیون تومان رسیده است و مدل 1401 این خودرو نیز از 378 میلیون تومان در شنبه گذشته امروز به 375 میلیون تومان رسیده است.
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع