سقوط آزاد قیمت ها در بازار خودرو

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع