سبقت خودروهای داخلی از چینی در ریزش قیمتامروز قیمت خودرو یک درصد کاهش داشت. البته داخلی ها همچنان سریع تر از چینی ها در حال افت قیمتند. – امروز قیمت خودروهای داخلی و چینی به طور متوسط یک درصد افت داشت. البته داخلی ها در روند نزولی از چینی ها سبقت گرفتند. فردای اقتصاد: قیمت خودرو با شتاب در حال افت است و امروز از جدی ترین ریزش های خود را تجربه کرد. به طوری که شاخص کل قیمت خودروی بورسان نسبت به چهارشنبه گذشته افت یک درصدی داشت. از این بین شاخص قیمت خودروهای داخلی بورسان که نماگری از میزان تغییرات خودروهای ایرانی است با 1.2 درصد کاهش به رقم 98.1 رسید. شاخص قیمت خودروهای چینی نیز که تغییر قیمت سبدی از خودروهای چینی مونتاژی را رصد می کند با افت 0.7 درصدی روی عدد 101 ایستاد. در نمودار زیر روند تغییرات این سه شاخص را در مقایسه با نرخ دلار می بینید. برای مقایسه بهتر قیمت دلار نیز نرمال (بدون مقیاس) شده است. بر این اساس، با در نظر گرفتن 31 اردیبهشت به عنوان مبدا، عدد شاخص ها و همچنین قیمت دلار (نرمال شده) در این مبدا رقم 100 در نظر گرفته شدند و هر یک واحد تغییر نسبت به این مبدا نشانگر یک درصد تغییر در قیمت هاست. برای مثال دلار نسبت به اوج اواخر خرداد، یعنی زمانی که نرخ دلار به بیش از 33 هزار تومان رسیده بود و عدد شاخص آن در اوج 108.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع