زمان ثبت نام برای خرید خودرو در سامانه تمام شد؛ شانس برنده شدن چقدر است؟


اکو ایران : مهلت ثبت نام در سومین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تمام شد.

سخنگوی وزارت صمت گفت حدود 6 میلیون و 685 هزار نفر در سومین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت نام کردند. حدود 97 درصد ثبت نام کنندگان برای محصولات ایران خودرو نام نویسی کرده اند. 1.2 درصد برای محصولات سایپا و باقی نیز برای محصولات عرضه شده توسط خودروسازان خصوصی حاضر در این طرح فروش ثبت نام کردند.

مقایسه تعداد ثبت نام کنندگان در جدیدترین طرح فروش صمت با دوره دوم فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه از رشد حدود 10 درصدی تعداد متقاضیان خبر می دهد.  در دور دوم فروش خودروی صمت در مجموع حدود 6 میلیون و 57 هزار نفر ثبت نام کرده بودند.

براساس اعلام امید قالیباف حدود 364 هزار نفر از مادران در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ثبت نام کردند. در سومین دور عرضه خودرو از مسیر سامانه یکپارچه دارندگان خودروهای فرسوده نیز می توانستند با ثبت نام در این سامانه شانس خود را برای نو کردن خودروی در اختیار خود امتحان کنند. آمارهای ارائه شده نشان می دهد حدود 124 هزار و 500 دارنده خودروی فرسوده نیز در جدیدترین فروش سامانه یکپارچه ثبت نام کردند. بنابراین تعداد متقاضیان عادی در این دور از فروش خودرو به قیمت کارخانه حول و حوش 6 میلیون و 195 هزار نفر برآرود می شود.

پیش تر وزارت صمت اعلام کرده بود قرار است حول و حوش 60 هزار دستگاه خودرو در این طرح فروش عرضه شود. 50 درصد این تعداد به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص پیدا می کند. 20 درصد نیز به اسقاط خودروهای فرسوده تخصیص پیدا کرده است. با توجه به اینکه 70 درصد خودروهای عرضه شده به طرح های فوق اختصاص پیدا می کند بنابراین حول و حوش 18 هزار دستگاه خودرو برای متقاضیان عادی باقی می ماند. با توجه به تعداد خودروی عرضه شده شانس متقاضیان عادی (با فرض اینکه هیچ نفری از گردونه حذف نشوند) شانس برنده شدن برای آنها یک به 344 نفر است. یعنی برای هر دستگاه خودروی عرضه شده حدود 344 تقاضا به صف شده اند. اما شانس مادران در سومین دور از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه چقدر است؟ بررسی ها نشان می دهد به ازای هر دستگاه خودرو 12 مادر ثبت نام کرده اند. با این حساب شانس مادران یک به 12 است. اما وضعیت دارندگان خودروهای فرسوده در این طرح فروش از دو دسته دیگر بهتر است. متقاضیان اسقاط خودروهای فرسوده از شانسی یک به 10 برخوردار هستند. بنابراین برای هر دستگاه خودرو 10 متقاضی که خودروی فرسوده دارند ثبت نام کرده اند.    

 

 منبع