زامیاد هم گران شد(+جدول کامل خودروهای زامیاد)

منبع خبر: ایران پژواک
دسته بندی خبر: اقتصادی



منبع