رکوردی دیگر برای گروه سایپا/ کاهش دپو فولاد گروه سایپا در فولاد مبارکه اصفهانمیزان ورق های موجود سایپالجستیک در انبار فولاد مبارکه به کمترین میزان خود در ده سال گذشته رسید. – به گزارش صدای بورس ، با رهنمودها و استراتژی های ارائه شده از سوی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و مساعدت مدیریت ارشد سایپالجستیک در کنار تلاش بی وقفه کارکنان واحدهای عملیات لجستیک مواد و قطعات، برنامه ریزی و کنترل سفارشات و حمایت واحدهای پشتیبان شرکت سایپالجستیک، میزان ورق های موجود در انبار فولاد مبارکه اصفهان به کمترین میزان خود در ده سال گذشته رسید. شرکت سایپالجستیک وظیفه حمل و جابجایی تمامی فولادهای مورد نیاز گروه سایپا را بر عهده دارد و به صورت ماهیانه 40 هزار تن فولاد مورد نیاز این گروه خودروساز را حمل و به سایر شرکت های گروه توزیع می کند. بر اساس قرارداد در سالیان گذشته، شرکت فولاد مبارکه حدود 10 درصد این میزان را در انبارهای خود دپو می کرد و بر اساس توان شرکت سایپا لجستیک به مرور این میزان به شرکت سایپا لجستیک حمل و در شرکت های گروه سایپا توزیع می شد. در سال های گذشته به دلیل مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل همواره مقادیر بیشتری از میزان 10 درصد در شرکت فولاد مبارکه اصفهان دپو می شد که این میزان در برخی مقاطع زمانی تا 35 درصد هم می رسید.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع