روش جدید شناسایی خانه های خالی و لوکسبه گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایسنا، داوود منظور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درمورد شناسایی خانه های خالی و لوکس برای دریافت مالیات توضیح داد: – به نقل از ایسنا، داوود منظور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درمورد شناسایی خانه های خالی و لوکس برای دریافت …
منبع خبر: ساختمان آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع