روش جالب و متفاوت اشکودا برای رنگ خودرو(+فیلم و عکس) | به گفته

5 میلیون یورویی را برای بروزرسانی سالن رنگ کارخانه خود در ملادا بولسلاو انجام داد.

دستورالعمل جدید به مدت 10 ماه آزمایش شده است که طی این مدت خودروهای رنگ آمیزی شده با پرایمر جدید در معرض شرایط آب و هوایی و دماهای مختلف قرار گرفتند.

به گفته اشکودا، با اعمال یک لایه نازک تر رنگ می توان به صرفه جویی 720 تن مواد در سال بدون کاهش کیفیت دست یافت.

این گونه نیست که اشکودا یک ماده فوق جادویی را یافته باشد، بلکه جادو در مقدار هر جزء مورد استفاده وجود دارد.

این صرفه جویی حذف تقریبا 50 هزار کیلومتر مسیر که باید کامیون ها برای حمل مواد از تامین کننده به کارخانه پوشش دهند را در پی دارد.

– اشکودا و کمک به محیط زیست با تغییر ضخامت لایه رنگ خودرو در همین راستا، یافته است و آن به حداقل رساندن میزان پرایمر (بتونه) مورد استفاده در روند رنگ آمیزی یک خودرو است.

مورد آخر در مقایسه با حلال های مضری که تا به امروز استفاده می شدند مانند لاک الکل، اورتان یا مینا بار دیگر برای محیط زیست مفید است زیرا این حلال های مضر دارای ترکیبات ارگانیک فرار هستند و هوا را آلوده می کنند.

اشکودا در آگوست 2019 یک سرمایه گذاری 214.

به گفته اشکودا، با اعمال یک لایه نازک تر رنگ می توان به صرفه جویی 720 تن مواد در سال بدون کاهش کیفیت دست یافت.

نتایج این آزمایش ها از نظر دوام مثبت بود، از این رو، کارشناسان اشکودا اطمینان خاطر یافتند تا رمز موفقیت را در دیگر مراحل فرآیند رنگ آمیزی به کار بگیرند.

این پرایمر جدید از ترکیب همان چهار ماده کلاسیک حاصل می شود که شامل رنگدانه، بایندر، فیلر و حلال می شوند که حلال محلول در آب است.

در نتیجه، لایه نازک تری نسبت به گذشته با کیفیتی مشابه روی بدنه خودرو اعمال می شود.

کلید واژه ها: صرفه جویی – اشکودا – خودرو – رنگ خودرو – لایه – کیفیت – حلال – صرفه – مواد – نازک – کارخانه پوشش – رنگ آمیزی – محیط زیست – مورد – کاهش – بدون – توان – کارخانه – کیلومتر – استفاده – کلاسیک – متفاوت – رساندن – کامیون – مقایسه – تامین – تغییر – ترکیب – گذشته – مشابهمنبع

فناوری ها و فرآیندهای به کار گرفته شده در این بخش کسب جایزه Special Award – Excellent Start-up of a New Paint Shop را در سال 2021 به همراه داشت.