راهنمای خرید خودرو کارکرده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون

قیمت


۱۳۰ هزارکیلومتر

بدنه و فنی سالم

پژو پارس دو‌گانه‌سوز مدل ۹۷

۲۹۰ میلیون تومان


۳۰۰ میلیون تومان


آریو مدل ۹۷

۱۴۰ هزاکیلومتر

۲۰۶ میلیون تومان


یک لکه رنگ روی بدنه

کارکرد

بدون ایراد فنی و بدنه

مشخصات

۵۰ هزارکیلومتر

یک لکه رنگ روی بدنه

ام‌وی‌ام 315 مدل ۹۷

اتاق خودرو تعویض شده

یک لکه رنگ روی بدنه

۲۶۰ میلیون تومان


خودرو

۹۰ هزارکیلومتر

۲۹۴ میلیون تومان
منبع

۷۰ هزارکیلومتر

پژو ۴۰۵ مدل ۹۷

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۸

۹۳ هزارکیلومتر

برلیانس H230 دنده‌ای مدل ۹۷

۲۰۵ میلیون تومان