رانت خودرویی به جیب چه کسی می رود؟ | عباس عبدییکی از بدترین سیاست های اقتصادی در دولت قبلی، فروش برخی از کالاهای غیر ضرور و محدود به قیمتی زیر قیمت بازار بود. هر چند کوشیدند که در مواردی این ایراد را برطرف کنند یا فاصله قیمتی را کاهش بدهند، – مثل بنزین در دو نوبت و پیش از ماجرای 1398. البته این شکاف قیمتی دو باره اوج …
منبع خبر: انصاف نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع