رانا خیز برداشت/ آخرین قیمت تیبا، پراید، پژو و دنابررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش قیمت خودرو های رانا از اواخر هفته گذشته تا امروز است. –
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع