دولتی حق افزایش مالیات را دارد که در هر زمینه ، حداکثر درآمدها را به دست آورددولتی حق افزایش مالیات را دارد که در هر زمینه ، حداکثر درآمدها را به دست آورد. چگونه می توان هزاران خودرو را زیر قیمت فروخت و رانت کلان به جیب این و آن سرازیر کرد، – اعتمادآنلاین مالیات به اسم نه به رسم عنوان یادداشت عباس عبدی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: این …
منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع