دوربرگردان بلوار شهید اردستانی افتتاح شد | صرفه جویی 10کیلومتری در تردد خودروها

می شود.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین، وحیدرضا محمدی شهردار منطقه22 در افتتاح این پروژه عمرانی گفت: راه اندازی این دور برگردان در بلوار اردستانی کمک بزرگی به تردد ساکنان غربی ترین محله پایتخت می کند و به نوعی باعث کاهش 10کیلومتری تردد خودرویی اهالی شهرک های دانشگاه شریف، الهیه غرب، مراورید شهر و.

راه اندازی این دور برگردان 230متری باعث کاهش مسافت 10کیلومتری تردد خودروهای شهروندان شهرک های غربی منطقه22 می شود.

همچنین در ضلع شرقی بلوار اردستانی مجتمع های مسکونی در حال ساخت است که تردد خودروهای سنگین برای انتقال مصالح ساختمانی صورت می گیرد، که راه اندازی این دور برگردان باعث کاهش تردد خودروهای سنگین به بزرگراه شهید خرازی شرقی و غربی می شود.

تا قبل از راه اندازی این دور برگردان شهروندان محله های شرقی بلوار شهید اردستانی برای تردد با خودرو به غرب این بلوار باید از بزرگراه شهید خرازی و سپس از دور برگردان شهرک شهید باقری استفاده می کردند که یک مسیر ده کیلومتری به حساب می آید، به همین خاطر معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه دور برگردانی در انتهای بلوار شهید اردستانی حاشیه بزرگراه شهید خرازی به شکل جنوب به جنوب احداث کرده است تا خدمت رسانی مطلوب تری به شهروندان صورت گیرد.

او در ادامه افزود: طول مسیر دور برگردان بلوار اردستانی 230متر و مساحت آن یک هزار و 800مترمربع است که به شکل کامل فنی و مهندسی از سوی معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه اجرا شد.

همچنین یکی دیگر از ویژگی های این دور برگردان تردد اتوبوس است که این موضوع نیز بر سرعت حمل ونقل عمومی می افزاید.

همزمان با دهه ولایت پروژه عمرانی دوربرگردان بلوار اردستانی در تقاطع بزرگراه شهید خرازی به بهره برداری رسید.

کلید واژه ها: راه اندازی – تردد خودروها – پروژه عمرانی – دوربرگردان – بلوار – تردد – شهروندان – عمران – منطقه – خودروها – افتتاح – عمرانی – شهردار – فنی و مهندسی – بهره برداری – پروژه – کاهش مسافت – اهالی شهرک – دهه ولایت – صرفه جویی – شهرک – کاهش – غربی – محله – شهید – دانشگاه – خودرویی – شهرداری – بزرگراه – معاونتمنبع شهردار منطقه گفت: یکی از ویژگی های این طرح مربوط به سرعت خدمت رسانی خودروهای امدادی اورژانس، آتش نشانی و پلیس است که باعث کاهش مسافت تردد و سرعت خدمت رسانی بالا خواهد شد.