دلار و تعطیلات قیمت خودرو را تعدیل کردند + جدول


به گزارش اقتصادنیوز ؛ ارزیابی بازار نشان دهنده آن است که با توجه به مذاکرات وین که موجب شد تا دلار با نوسان اندک در بازار عرضه شود، امروز بازار خودرو هم تغییر قیمت نداشت و بدون تغییر در بازار عرضه شد. از سوی دیگر تعطیلات روزهای اخیر هم بر ثبات قیمت اثرگذار بوده و موجب شده تا بازار خودرو روزهای آرامی را پشت سرگذارد.

قیمت محصولات سایپا

«شاهین»، «کوییکR»، «کوییک معمولی»، «تیبا صندوقدار»، «تیبا۲ معمولی» و «ساینا»، محصولاتی هستند که امروز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

ارزیابی بازار نشان دهنده آن است که «شاهین» امروز در بازار ۳۶۷ میلیون تومان عرضه شد و  «ساینا» هم بدون تغییر در بازار ۲۰۸ میلیون تومان قیمت خورد.

از سوی دیگر خانواده تیبا هم امروز تغییر قیمت در بازار نداشت و با این شرایط «تیبا صندوقدار» امروز در بازار ۲۰۱ میلیون تومان قیمت گذاری شد و «تیبا ۲ معمولی» هم در بازار ۲۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.

رصد بازار همچنین نشان دهنده آن است که «کوییکR » هم در بازار ۲۱۳میلیون تومانی شد و «کوییک معمولی» هم در بازار ۲۰۷ میلیون تومان دست به دست شد. 

سایپا 18منبع