دعوای پلیس و خودروسازان بر سر کیفیت | به گزارش گروه اقتصادی

– خودروسازان با ادعای اینکه تولیدات قدیمی و کم کیفیت خود را از رده خارج می کنند به تولید خودرو های جدید رو می آورند که در مقابل نیروی انتظامی و سایر نهاد های ذی ربط مدعی اند این کار تنها محملی برای افزایش قیمت بوده تا افزایش کیفیت.

در این خصوص هم مقاومت خودروسازان در برابر ارائه مستندات تامین کنندگان قطعات به سازمان استاندارد و نهاد های ناظر وجود دارد که امکان شناسایی و تایید فنی سازندگان آن را ناممکن می سازد، حال آنکه حدود 30 درصد از بازار لوازم یدکی را قطعات قاچاق و تقلبی تشکیل می دهند.منبع

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این موضوع از آنجا اهمیت دارد که زمان زیادی تا پایان سال نمانده و افزایش تولیدات در حدی نیست که بتوان پیش بینی جبران این عقب ماندگی را در این مدت داشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این موضوع از آنجا اهمیت دارد که زمان زیادی تا پایان سال نمانده و افزایش تولیدات در حدی نیست که بتوان پیش بینی جبران این عقب ماندگی را در این مدت داشت.

اما مساله دیگر در کنار موضوع تولید، موضوع کیفیت خودرو های تولیدی است که بنا به اظهارات وزیر صمت 70 درصد کیفیت خودرو های تولیدی به قطعات آن و تنها 30 درصد به فرآیند تولید بستگی دارد.