دردسرهای هوشمند نشدن جایگاه های CNG برای افزایش مصرف این سوخت

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع