خودروی کارکرده با 200 تا 300 میلیون تومان می توان خرید؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع