خودروهای دور دوم سامانه یکپارچه چه زمانی تحویل می شود؟

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع