خودروسازان بخش خصوصی دارای بیشترین بازدهی تولید

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع