خط و نشان وزارت صمت برای بانک هایی که پول خریداران خودرو را نمی دهند

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع