خطوط تولید در کانون توجه شخص مدیرعامل ایران خودرو | مدیرعامل


مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن بازدید از خطوط تولید از شرایط و افزایش تولید ابراز رضایت کرد و گفت: با برنامه های صورت گرفته، طی نیمه دوم سال شاهد تحولات و جهش های عمده ای در حوزه تولید و کیفیت محصولات خواهیم بود.

– – اخبار بازار – ایکوپرس- مهدی خطیبی که طی هفته های اخیر به طور مرتب از روند تامین قطعات، تولید و حتی بخش های خدمات این شرکت، شخصا بازدید و آن را پایش کرده است، در حاشیه بازدید از خط تولید مونتاژ چهار با ارزیابی مثبت از شرایط تولید در این شرکت، گفت: با توجه به اهداف و برنامه های ایران خودرو در سال جاری، روند تولید در سایت مرکزی و سایت های استانی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی با تاکید بر این که ارتقای کیفیت توقف ناپذیر است، افزود: موضوع ارتقای کیفیت در تولید بی پایان است که باید در این مسیر گام های اساسی و صحیحی را برداریم و قدم به قدم رو به جلو حرکت کنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که در سال گذشته، 451 هزار دستگاه تولید داشتیم، به افزایش تولید سال جاری اشاره کرد و گفت: با همکاری زنجیزه تامین، ساپکو و قطعه سازان روزانه 2800 دستگاه تولید و در مجموع 750 هزار دستگاه بدون کسری قطعه روانه بازار خواهد شد.



منبع