خسارت سنگین خریداران عادی خودرو از کارخانهمتقاضیان خودرو به راحتی به محصولات شرکت های خودروساز دسترسی ندارند. – وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛ فروش خودرو در مبدا همچنان با چالش همراه است و به رغم برنامه ریزی های انجام شده توسط وزارت صمت همچنان خودروهای پرطرفدار باید با مکانیزم قرعه کشی صاحبان خود را بشناسند. در حالی که وزارت صمت بعد از برگزاری سه دور فروش محصولات تولیدی شرکت های خودروساز توانست خودروهای سایپا را بدون قرعه کشی در اختیار متقاضیان قرار دهد اما بر فروش محصولات ایران خودرو همچنان قرعه کشی برگزار می شود. البته انتخاب مشتریان به کمک بخت آزمایی تنها مشکل متقاضیان خودرو نیست و مسیر عرضه خودرو به قیمت کارخانه به دلیل تکلیف قانونی مجلس و برنامه صمت باریکتر از گذشته شده است. سال گذشته نمایندگان مجلس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساندند. این قانون به دنبال این بود تا خانواده ها را به فرزند آوری تشویق کند. یکی از مشوق های در نظر گرفته شده در این ارتباط امکان خرید خودرو برای مادران دارای دو فرزند یا بیشتر بود. نمایندگان به شرکت های خودروساز تکلیف کردند تا 50 درصد از خودروهای عرضه شده در طرح های فروش خود را به مادران دارای دو فرزند اختصاص دهند.
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع