خرید کدام خودروها بیشترین سود را دارد؟ / آشنایی با سودسازان نجومی بازار خودرودوستی که از دیرباز مشتری پر و پا قرص ثبت نام خودرو در شرکت های خودروسازی و طرح های پیش فروش بود، می گفت: دو نفر را درنظر بگیرید که حدود 8 سال پیش هر یک با 500 میلیون تومان اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. – به گزارش جدید پرس: به واقع این مثال مهمترین پاسخ به کسانی است که مشتاقان …
منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع