خرید خودرو از جدیدترین طرح فروش چقدر سود دارد؟

بررسی اطلاعات منتشر شده توسط سایپایی ها نشان می دهد شاهین در این طرح فروش با قیمت 344 میلیون و 700 هزار تومان در دسترس متقاضیان قرار دارد. کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک نیز با پرداخت حدود 278 میلیون تومان قابل خریداری در مبدا است. سایپا 151 یا همان پراید وانت نیز در کارخانه حدود 160 میلیون و 700 هزار تومان قیمت دارد. کوییک R را این خودروساز با قیمتی حول و حوش 178 میلیون تومان برای متقاضیان فاکتور می کند. کوییک معمولی نیز در مبدا برچسب قیمتی حدود 168 میلیون تومانی را به خود می بیند. سایپایی ها بار دیگر عرضه کوییک R با گیربکس اتوماتیک را با قیمت نزدیک 288 میلیون تومان در جدیدترین طرح فروش خود عملیاتی کردند.

خودروسازی سایپا عرضه 6 محصول خود را در قالب فروش فوری از فردا ساعت 11 صبح استارت می زند. از آنجایی که محصولات این خودروساز در زمان فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه از شمول قرعه کشی خارج شدند متقاضیان محصولات خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص بی استرس می توانند برای خودروی مدنظر خود ثبت نام کنند. تنها سنگین پیش پای متقاضیان محصولات سایپا محدودیت عرضه این خودروساز است.

بررسی قیمت های بازاری محصولات عرضه شده در این طرح فروش نشان می دهد کوییک معمولی در صدر جدول سوددهی خودروهای عرضه شده در دومین طرح فروش بعد از تعطیلی سامانه یکپارچه قرار دارد. این خودرو در بازار با قیمتی حدود 208 میلیون تومان داد و ستد می شود. بعد از کوییک معمولی، کوییک R جایگاه دوم جدول یاد شده را به قرق خود در آورده است.این خودرو نیز با توجه به قیمت بازاری نزدیک به 216 میلیون تومانی حوالی 38 میلیون تومان سود را به حساب خریداران خود واریز می کند. جایگاه سوم را نیز دیگر عضو خانواده کوییک یعنی کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک اشغال کرده است. این خودرو با قیمتی حول و حوش 303 میلیون تومان از سوی فروشندگان در بازار عرضه می شود. چنانچه متقاضیان این خودرو را از کارخانه خریداری کنند می توانند روی سودی حول و حوش 25 میلیون تومانی حساب کنند.

اما خرید این خودروها با توجه به فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه چقدر برای مشتریان سود به همراه دارد؟

اکو ایران : جدیدترین طرح فروش سایپا در دسترس متقاضیان قرار می گیرد.

شاهین به رغم اینکه در حال حاضر گران ترین محصول سایپا در مبدا محسوب می شود اما تنها سودی نزدیک به 16 میلیون تومانی را برای خریداران خود به ارمغان می آورد. شاهین را با مدل 1401 می توان با پرداخت 360 میلیون تومان از بازار خریداری کرد. وانت پراید نیز در قعر جدول سوددهی محصولات عرضه شده در جدیدترین طرح فروش سایپا قرار دارد. این خودرو تنها حدود 11 میلیون تومان سود به حساب خریداران خود واریز می کند. کوییک R با گیربکس اتوماتیک نیز به این دلیل که هنوز در بازار آفتابی نشده نمی توان فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آن را مشخص کرد.

 منبع