خریداران نهایی نوبت اول خودرو های وارداتی مشخص شدند

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع