خریداران خودرو فرار کردند

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع