خبر مهم برای بازار خودرو | افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در دستور کار؟

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را رد کرد.

کلید واژه ها: افزایش قیمت – وزیر صنعت، معدن و تجارت – صنعت، معدن و تجارت – افزایش – خودرو – کارخانه – قیمت – بازار خودرو – بازار – ستاد تنظیم بازار – تجارت – فاطمی – افزایش قیمت ها – معدن – احتمال – امین – وزیر – سازمان حمایت – سخنگوی وزارت – تنظیم بازار – دستور – خودروسازان – قیمت خودرو – وزارت صمت – صدور مجوز – رسانه ها – درخواست – قیمت ها – متناسب – همشهریمنبع

به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، گفت: خیر، این موضوع شایعه است.

– خبر مهم برای بازار خودرو افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در دستور کار؟” سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را رد کرد.

گفتنی است طی ماه های گذشته خبرهایی مبنی بر احتمال افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در رسانه ها منتشر شد و صحبت های سخنگوی وزارت صمت مبنی بر اینکه ما مسیر صدور مجوز افزایش قیمت ها را نبسته ایم و خودروسازان می توانند متناسب با افزایش هزینه های تولید درخواست های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار بررسی شود، به تقویت این احتمال دامن زد.