خبر بد برای متقاضیان خودروسایت سامانه باید از روز گذشته فعال می شده تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند و در لیست نوبت دهی یا حق تقدم خرید خودروهای داخلی بر مبنای لیست انتظار قرار بگیرند. – وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛ گام دوم مشارکت در مرحله دوم فروش یکپارچه …
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع