خبری خوش برای متقاضیان خودروهای وارداتیجزییات دومین آگهی مزایده خودروهای خارجی از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتشر شد. – سازمان اموال تملیکی بعد از برگزاری مزایده فروش حدود هزار دستگاه خودروی رسوبی، برنامه ریزی برای برگزاری دور دیگری از فروش خودروهای دپویی را انجام داد. آن طور که معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می گوید بر اساس دستورات قضایی و پس از برگزاری مزایده نزدیک به 1000 دستگاه خودروی سواری خارجی رسوبی موجود در انبارهای کشور، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دنبال این است تا باقیمانده خودروهای رسوبی را به فروش برساند. سعید غلام باغی ادامه می دهد مزایده این خودروها تحت عنوان مزایده فوق العاده شماره 566 خودروهای خارجی از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت برگزار خواهد شد. به گزارش تسنیم، برنامه ریزی سازمان اموال تملیکی به این صورت است که که مزایده جدید را از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 26 مهر سال جاری استارت بزند. متقاضیان از تاریخ اعلام شده تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ اول آبان 1401 می توانند برای دریافت اطلاعات فهرست خودروها، شرایط مزایده و ارایه پیشنهاد به وبگاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع