جهش قیمت‌ها در بازار خودرو


آخرین قیمت پژو، تیبا، دنا و کوییک

نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش قیمت ها در 24 ساعت گذشته استمنبع