جهش بی سابقه قیمت ها در بازار خودرو/ افزایش 5 میلیون تومانی خودروهای دنابررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش قیمت خودروهای پراید، پژو، سمند، کوییک، دنا، تیبا و ساینا است. – به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش بیشتر قیمت ها در این بازار در 24 ساعت گذشته است؛ در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل 131 آن از 192 میلیون تومان در روز گذشته امروز به 197 میلیون تومان رسیده است و مدل 151 سال 1399 آن نیز در 24 ساعت گذشته 3 میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر 171 میلیون تومان قیمت خورده است و مدل 1400 آن نیز از 175 میلیون تومان در روز گذشته امروز به 178 میلیون تومان رسیده است و مدل 1401 آن نیز در 24 ساعت گذشته 3 میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر 183 میلیون تومان قیمت خورده است. خودروهای پژو نیز در 24 ساعت گذشته از افزایش قیمت ها در امان نبوده اند، به طوری که 206 تیپ 2 مدل 1399 از 303 میلیون تومان در روز گذشته امروز به 305 میلیون تومان رسیده است و مدل 1400 این خودرو نیز از 317 میلیون تومان در روز گذشته امروز به 320 میلیون تومان رسید و مدل 1401 این خودرو نیز در 24 ساعت گذشته 3 میلیون تومان گران شده است و 334 میلیون تومان قیمت خورده است و پژو 206 تیپ 5 مدل 1399 نیز از 392 میلیون تومان در روز گذشته امروز به 397 میلیون تومان رسیده است.
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع