جمع مالیات وصولی از خودرو های لوکس 300 میلیارد تومان شد

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع