جزییات مصوبه تعیین قیمت خودرو های مونتاژیدر این جلسه تصمیم گیری و به شرکت های صنایع خودروسازی ابلاغ شد که قیمت جدید خودرو های مونتاژی مصوب شورای رقابت، لازم الاجرا و ملاک قیمت گذاری بوده و هرگونه عدول از آن عواقب حقوقی و قانونی را در پی خواهد داشت. – رویداد24 درحالی که در روزهای گذشته برگزاری جلسه در وزارت صمت …
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع