جزییات قرعه کشی، انتخاب و تحویل طرح یکپارچه عرضه خودرو داخلی

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع