جزییات عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران در مهر 1401/ وضعیت تولید خودرو بهبود یافت + جدولشاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 6/5 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 4/3 درصدی مواجه شده است. – خبرگزاری تسنیم ، تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیلهای خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت استفاده می شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی مهرماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 6/5 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 4/3 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 3 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند.
منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع