جزئیات مصوبه جدید عرضه خودرو در بورس کالا

بازار؛ گروه بورس: با توجه به اینکه توقف عرضه خودرو طی هفته های اخیر به موضوعی چالشی تبدیل شده بود، بعد از بررسی کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس، با حضور وزیران اقتصاد و وزیر صنعت در صحن شورا بار دیگر مطرح و تصویب شد.

این تصمیم بعد از آن اتفاق افتاد که زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به ترتیب به ۵۲/۴ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور نیز به ترتیب به ۳۴/۶ و ۱۹/۹ هزار میلیارد تومان رسیده است و از آنجایی که سرمایه اصلی شرکت ایران خودرو حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که زیان انباشته حدود ۳۴/۶ هزار میلیارد تومانی سبب شده مجموع ارزش حقوق صاحبان سرمایه شرکت اصلی، منفی شود و به عددی حدود ۴/۷ هزار میلیارد تومان برسد و اگر این موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را اجرایی نکنند به طور قطع این خودروسازان دولتی ورشکسته می شوند.منبع

قرار است این مصوبه با هماهنگی وزارت صنعت و وزارت اقتصاد اجرایی شود و عرضه خودرو در بورس کالا با این الزام که فرآیند به صورت تدریجی انجام شود، به طوری که ابتدا عرضه با یک کلاس خودرو آغاز و همه شرکت های تولیدکننده آن کلاس، اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا کنند.