جدیدترین دردسر برای رانندگان آلمانی | – یکی از مدیران صنعت

– یکی از مدیران صنعت خودرو به رویترز گفت: رانندگان آلمانی باید سال آینده پس از سه سال کاهش قیمت، خود را برای حق بیمه خودروهای بالاتر آماده کنند.

تورم سالانه در آلمان در ماه سپتامبر 10.

9 درصد بود که سریع ترین نرخ در بیش از ربع قرن گذشته است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، قیمت های بالاتر بیمه جدیدترین دردسر برای رانندگانی است که باید با افزایش هزینه های سوخت، کمبود قطعات و زمان انتظار طولانی برای وسایل نقلیه جدید مقابله می کنند.

کلید واژه ها: رانندگان – بیمه خودرو – خودرو – آلمان – رویترز – بیمه – افزایش – آلمانی – جدید – وسایل نقلیه – زمان انتظار – هزینه – گزارش – دردسر – صنعت خودرو – سال آینده – سریع ترین – قیمت – سودآوری – سپتامبر – حق بیمه – انتظار – مقابله – طولانی – سالانه – مدیران – یکی از – قطعات – آینده – کمبودمنبع

بر اساس گزارش رویترز، افزایش هزینه های تعمیر، سودآوری شرکت های بیمه خودرو را دشوار می کند.