ثبت نام پیش فروش سایپا آذر 1401+ لینک ثبت نام

این بخشنامه در تاریح 1401/09/17 ساعت 10 صبح فعال می شود.

 منبع

خودرو , گروه خودرو سازی سایپا ,

مرحله جدید پیش فروش محصولات شرکت سایپا از روز پنجشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد.

 http://www.afkarnews.com/