ثبات نسبی در بازار آزاد خودرو


به گزارش 9 صبح؛ سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه خبرهای مربوط به واردات خودرو بر بازار داخلی تأثیر گذاشته است، گفت: بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که از یک ماه پیش روند پرسرعت افزایش قیمت خودرو متوقف شده و بازار خودرو از ثبات برخوردار بوده است.

به‌گفته وی؛ نوسانات نرخ ارز هم تأثیر چندانی بر بازار خودرو نداشته است.منبع