تکنولوژی پیشرفته در ساخت راه آهن (ویدیو)راه آهن کارآمدترین روش حمل بار بر روی سطح زمین است و نقش مهمی در جا به جایی محموله های بسیار سنگین و حجیم ایفا می کند. البته امروزه در مقایسه با چند قرن گذشته از قطار برای حمل مسافر استفاده چندانی نمی شود ولی در حمل ذغال سنگ، – کود، مواد شیمیایی، چوب های جنگلی، سوخت و خودرو …
منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع