تولید خودرو کشور تا سال 1404 از انحصار خارج می‌شود

وی گفت: طبق برنامه‌های تدوین شده تا سال 1404 میزان تولید باید به 3 میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت شده است تا 1404 معادل 30 درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد.

براین اساس؛ طبق گفته وزیر صمت که باید 30 درصد از تولید توسط شرکت‌هایی غیر از دو شرکت سایپا و ایران خودرو انجام شود، یعنی از میزان تولید 3 میلیون دستگاهی خودرو در سال 1404، حدود 900 هزار دستگاه سهم خودروسازانی غیر از این دو شرکت خواهد بود.منبع

فاطمی امین افزود: در صورت تحقق این برنامه از تمرکز تولید نیز کاسته می‌شود و خودروسازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال‌تری پیدا می‌کنند.

به گزارش فرتاک نیوز،

سیدرضا فاطمی امین درباره تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی افزود: در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و 90 درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز بزرگ انجام می‌شود و سایر خودروسازان سهم 10 درصدی دارند.

گفتنی است؛ یکی از برنامه‌های وزارت صمت تولید 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 است؛ آن طور که فاطمی امین از تریبون‌های مختلف اعلام کرده طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است تا سال 1404، سه میلیون دستگاه خودرو تولید و از این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود.