تولید خودرو به مراتب بدتر از ۱۲ سال قبل است| با طرح های فروش، مردم را سرگرم می کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: خودرو در جهان براساس قیمت های بین المللی به فروش می رسد لذا خودرو ساز داخلی هم باید خودش را در این عرصه قرارداده و فعالیت خود را مورد سنجش قرار دهد و عملا رقابت کند.

وی ادامه داد: حتما پیرو واردات خودرو عرضه و تقاضای خودرو بالانس می شود؛ همچنین پیرو واردات خودرو قیمت ها رقابتی خواهند شد و این رقابت هم باید بین المللی شود.

وی تاکید کرد: همچنین باید کیفیت خودرو هم پیرو واردات صورت گرفته مورد مقایسه قرار گیرد لذا ما بدین جهت واردات خودرو را مدنظر قرار دادیم که مردم هم حق انتخابی در زمینه خرید خودرو داشته باشند و خودروساز داخلی هم در معرض مقایسه قرارگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ما سالانه به یک‌میلیون و پانصد عدد خودرو نیاز داریم، گفت: وقتی عرضه خودروی تولیدی ما یک میلیون عدد است، حتما کسری پانصد هزار عدد خودرو بازار را متشنج می کند.

علی جدی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در ارزیابی خود از شرایط تولید و فروش خودرو و سازوکارهای پیش بینی شده در این بخش بیان کرد: در دوره های مختلف، وزرای مختلف همیشه در حوزه خودرو به صورت مسکن وار موارد مختلفی را مطرح کرده و فقط با طرح های فروش خودرو مردم را سرگرم می کنند و نهایتا خروجی مثبتی در این بخش شکل نگرفته است.

وی تاکید کرد : تا زمانی که ما عرضه خودرو در کشور را بالا نبریم چه از محل تولیدات داخلی، چه از محل واردات مشکل خودرو در کشور حل نخواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: مشکل ریشه ای بخش خودرویی ما در این است که خودرو به میزان نیاز در کشور تولید شود چه از محل تولید داخل و چه از محل واردات خودرو.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد : ما مشکلات در بحث خودرو را به صورت ریشه ای حل نمی کنیم لذا یک بار موضوع عرضه خودرو در بورس و یک بار هم سامانه یکپارچه فروش خودرو مطرح می شود که این موارد نمی تواند مشکلات را برطرف کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: اگر واردات خودرو اتفاق نیفتد حتما تصمیمات مقطعی در این بخش راهگشا نخواهد بود.منبع

این نماینده مجلس با بیان اینکه تمامی اعضای کمیسیون صنایع تاکید بر واردات خودرو دارند، اظهار کرد: تاکید ما بر این است که در پی واردات خودرو چند هدف دنبال شود.

این نماینده مجلس اظهار کرد: کمبود در عرضه خودرو رقابت در خرید ایجاد می کند تا رقابت در فروش لذا کالایی که رقابت در خرید برای آن ایجاد شد، حاشیه باز و رانت در آن رخ خواهد داد.

این نماینده مجلس ادامه داد : در حوزه خودرو – کمی و کیفی – در نقطه ای ایستاده ایم که به مراتب بدتر از ۱۲ سال قبل است.