تولید انبوه اطلس در اردیبهشت ماه سال آینده/تولید خودروهای VP اطلس با رنگ آمیزی های متنوعبر اساس برنامه ریزی انجام شده، بدنه های VP خودرو اطلس که در اواخر شهریور تولید شده بود با رنگ های جذاب جهت انجام تست های مختلف مونتاژ و آماده شده است. –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع