توسعه معادن در گرو بهبود اکتشاف | وجود ذخایر عظیم معدنی در

از طرف دیگر سیاست کلی بر کاهش وابستگی به نفت و اتکا به دیگر صنایع مانند صنایع معدنی، – معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات عنوان کرد؛ دنیای معدن: وجود ذخایر عظیم معدنی در کشور بر هیچ کس پوشیده نیست.

به منظور اینکه بتوان وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش داد باید علاوه بر برنامه ریزی در مورد این موضوع، اجرای برخی از برنامه ها در دستور کار قرار گیرد.

همچنین سطح اکتشاف شده نیز با همکاری سازمان های ذی ربط مانند سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی و وزارت صمت اگر به یک تعامل و نتیجه واحد دست پیدا کنند، بسیاری از پهنه های معدنی قابل اکتشاف و بهره برمنبع

مقوله اکتشافات در ایران بسیار مغفول واقع شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازدنیای معدن، برای توسعه صنایع معدنی باید ابتدا به معادن توجه کرد و برای توسعه معادن نیز باید به اکتشاف پرداخت.

هم از نظر عمق و هم از نظر گستردگی اکتشافات فاصله زیادی بین ایران و کشورهای معدنی پیشرو در جهان وجود دارد.

کمبود ماشین آلات و تجهیزات با کمک دولت رفع شدنی است.

نکته مهم در این باب این است که می توان موانع موجود در مسیر را برطرف کرد.

وجود ذخایر عظیم معدنی در کشور بر هیچ کس پوشیده نیست.

از طرف دیگر سیاست کلی بر کاهش وابستگی به نفت و اتکا به دیگر صنایع مانند صنایع معدنی، نساجی و خودرو سازی است.