تغییر سقف سهمیه دوم بنزین کارت‌های سوخت

 

در کارت سوخت هر فرد یک سهمیه نرخ اول ١٥٠٠ تومان و یک نرخ ٣٠٠٠ تومان که ٢٥٠ لیتر بود (سهمیه دوم) وجود داشت.

هیچ خودرویی نیست که بیش از ١٠٠٠ کیلومتر در ماه تردد داشته باشد، ضمن اینکه کارت جایگاه ها نیز وجود دارد./صدا و سیمامنبع به گزارش گروه اقتصادی یکتا؛ مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: سقف سهمیه دوم بنزین از ٢٥٠ لیتر به ١٥٠ لیتر کاهش یافت.

تغییر سقف سهمیه دوم بنزین کارت‌های سوخت