تغییرات نسبی قیمت خودرو در بازار راکد + قیمت هابلاتکلیفی آیین نامه واردات خودرو معاملات را در بازار خودرو به حداقل رسانده است. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع