تعزیرات: وزارت صمت گران فروشی خودروسازان را گزارش کندسخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وزارت صمت و زیرمجموعه آن سازمان حمایت می توانند گرانفروشی خودروها را به ما گزارش کنند تا شعبه های تعزیرات حکومتی به موضوع رسیدگی کنند. –
منبع خبر: ایسکانیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع