تصویر صنعت ایران پس از حذف ارز 4200تحت تأثیر جهش قیمت خوراکی ها، تقاضا کاهش یافته و باعث کاهش شاخص تولید صنایع غذایی حاضر در بورس شده است. – فردای اقتصاد: گزارش تولید صنعتی برای تیرماه نشان می دهد صنعت غذایی که بیشترین تأثیر را از حذف ارز 4200 گرفته است، تحت تأثیر کاهش تقاضا به سمت کاهش تولید به اندازه 8 درصد (نسبت به تیرماه سال قبل) رفته است، اما برخلاف سال گذشته رشد سود اسمی قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر در بخش خودرو و قطعات با وجود افزایش تولید، موجودی انبار کم شده که نشان از پیشی گرفتن رشد عرضه خودرو در بازار نسبت به رشد تولید است. اما کلیت صنایع بورسی که بیش از نصف تولید صنعتی کشور را شامل می شوند، رشدی 6 درصدی در تیرماه داشته اند. پژوهشکده پولی و بانکی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی ایران است، گزارش ماهانه تولید صنعتی را به صورت نسبتاً منظمی منتشر می کند که در آن به کمک داده های شفاف تر شرکت های بورسی، تخمینی از وضعیت صنایع مختلف ارائه می شود؛ صنایع بورسی که تولیدشان برابر بیش از نصف تولید کشور است، باعث می شوند بتوان پیش از انتشار داده های رسمی از تصویر صنعت که با تأخیر زیاد و دیر به دیر منتشر می شوند، شهودی به وضعیت به روز تولید صنعتی به دست آورد.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع