تصویر جالب از اولین گواهینامه رانندگی تهران

اما نخستین گواهینامه رانندگی که در تهران صادر شد، در تاریخ  ۹ مرداد ماه سال ۱۳۰۸ شمسی به نام آقای «سیف‌الله خان» بود. این گواهینامه که در حال حاضر در کاخ موزه صاحبقرانیه نگهداری می‌شود، به ۲ زبان فارسی و فرانسه و بر روی کاغذ A۳ چاپ شده است.

 

منبع در متن این گواهینامه قید شده: «بموجب این ورقه تصدیق می‌نماید که آقای سیف اله خان از تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۳۰۷ تا تاریخ ۹ مرداد ۱۳۰۸ مرتبا با ادامه تحصیلات خود در موسسه اتومبیل‌رانی، دوره تحصیلات علمی و عملی اتومبیلرانی به اتمام رسانیده و از عهده امتحانات ۳ مرحله‌ای برآمده است.»

در بالای این گواهینامه با خط درشت «کورس شوفری ایران» و کمی پایین‌تر عنوانی به نام «تصدیق‌نامه» نگاشته شده است.

اتومبیل از اواخر دوره قاجار وارد کشور و حدود سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۸ با افزایش ورود خودرو، صدور گواهینامه رانندگی نیز آغاز شد. بر این اساس اولین فرد ایرانی که تصدیق نامه اتومبیل را گرفت، «محمدناصرانشاء» مشهور به «ناصرخان انشاء» بود که پس از گذراندن دوره فنی اتومبیل در آمریکا و آشنا شدن با نحوه آزمون فنی رانندگی و اخذ گواهینامه رانندگی به ایران بازگشت. «ناصرخان» با سمت سرکاردان فنی وارد نظمیه شد و آزمون رانندگی را برای اولین بار در تهران برگزار و گواهینامه صادر کرد.

کورس شوفری ایران در کاخ صاحبقرانیه